0971939870036 - BIO SUN

0971939870036 - BIO SUN

0971939870036 - BIO SUN

Cung cấp các chất dinh dưỡng, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu phân bón. Tăng cường vi khuẩn Rhizobacteria giúp hạn chế mầm bệnh trong rễ, đất.

1.1 Công dụng:

  • Cây phát triển khỏe, bụi to, ra chồi nhiều
  • Giảm sự thất thoát của phân bón 
  • Tăng cường, đẩy mạnh Quang hợp
  • Củng cố tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cây trồng do bay hơi, trực di

1.2 Thành phần:

Rhodopseudomonas palustris

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Ngọc Đặng: 0916 063 996

- Triều Nghi: 0914 903 358 

www.biotech-agri.org

Sản phẩm S&E Microbiology
0971939870043 - BIO K+ 0971939870043 - BIO K+ Giúp cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh và ra nhiều rễ mới. Tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết và sâu, bệnh.
0971939870036 - BIO SUN 0971939870036 - BIO SUN Cung cấp các chất dinh dưỡng, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu phân bón. Tăng cường vi khuẩn Rhizobacteria giúp hạn chế mầm bệnh trong rễ, đất.
0971939870012 - BIO SOIL 0971939870012 - BIO SOIL Cải tạo đất, hạn chế đất bị nén chặt, bí rí, rửa trôi, xói mòn.