AQUACLEAN ACF - SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

AQUACLEAN ACF - SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

AQUACLEAN ACF - SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

 - Hotline: Môi trường        0914.812.442

Hiệu quả:
• Bông bùn sinh học to, bùn dễ lắng
• Hạn chế và kiểm soát mùi hôi từ bùn phân hủy.
• Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy.
• Tăng thời gian lưu bùn (SRT) sinh học, giảm thiểu bùn thải bỏ.
• Ứng dụng trong giảm thiểu bùn ao, hồ và hệ thống xử lý nước thải
• Giúp đạt tiêu chuẩn xả thải Quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng:
• Nhân sinh khối vi sinh ACF - SA, sau 24 - 48 giờ đổ đều lên bể sinh học.
• Tùy thuộc vào mỗi hệ thống sẽ có liều lượng phù hợp khác nhau.
• Liều đầu tiên: 20 - 40 ml/m3. Liều duy trì: 5 - 10 ml/m3.
• Kết hợp với Aquaclean ACF-32 cho kết quả tối ưu.

 

Sản phẩm AQUACLEAN
AQUACLEAN ACF - 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị AQUACLEAN ACF - 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị Xử lý nước thải đa ngành, giảm nhanh BOD, COD, TSS, đạt tiêu chuẩn xả thải
AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương
AQUACLEAN ACF - SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải AQUACLEAN ACF - SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải Giảm 40% lượng bùn, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
AQUACLEAN ACF - SC - MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao AQUACLEAN ACF - SC - MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, độ mặn cao như: chế biến rau quả, nước thải thủy sản...
AQUACLEAN ACF - SC - Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF - SC - Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy Xử lý được nước thải có thành phần chất hữu cơ khó phân hủy: cellulose, tinh bột… (nhà máy sản xuất giấy, bột giấy, chế biến rau quả...)
AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa, khử Nitrate hóa mạnh
AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí; Thúc đẩy nhanh quá trình sinh khí CH4. Phân hủy nhanh các chất hữu cơ khó phân hủy. Hỗ trợ giảm BOD, COD