AQUACLEAN ACF-SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

AQUACLEAN ACF-SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

AQUACLEAN ACF-SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hiệu quả:
• Tăng cường phản ứng của vi sinh vật với các chất hữu cơ khó phân hủy.
• Làm giảm đáng kể khối lượng bùn của hệ thống.
• Được dùng để giảm bùn trong các ao hồ, sông và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị bị ô nhiễm.
• Hạn chế và kiểm soát phát sinh mùi độc hại.
• Nâng cao hiệu quả phân hủy hiếu khí.
• Tăng khả năng lắng & lọc nước.
• Giúp đạt tiêu chuẩn xả thải Quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng:
• Nhân sinh khối, Lắc và đổ đều lên bể sinh học.
• Tùy thuộc vào mỗi hệ thống sẽ có liều lượng phù hợp khác nhau.
• Liều đầu tiên: 20-40 ppm. Liều duy trì: 5-10 ppm.
• Kết hợp với Aquaclean ACF-32 cho kết quả tối ưu.

 

Sản phẩm AQUACLEAN
AQUACLEAN ACF32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị AQUACLEAN ACF32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị Xử lý nước thải đa ngành, giảm nhanh BOD, COD, TSS, đạt tiêu chuẩn xả thải
AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương
AQUACLEAN ACF-SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải AQUACLEAN ACF-SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải Giảm 40% lượng bùn, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
AQUACLEAN ACF-SC-MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao AQUACLEAN ACF-SC-MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, độ mặn cao như: chế biến rau quả, nước thải thủy sản...
AQUACLEAN ACF-SC - Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF-SC - Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy Xử lý được nước thải có thành phần chất hữu cơ khó phân hủy: cellulose, tinh bột… (nhà máy sản xuất giấy, bột giấy, chế biến rau quả...)
AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa, khử Nitrate hóa mạnh
AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí; Thúc đẩy nhanh quá trình sinh khí CH4. Phân hủy nhanh các chất hữu cơ khó phân hủy. Hỗ trợ giảm BOD, COD