Dự án tiêu biểu tại Nước ngoài

Dự án tiêu biểu tại Nước ngoài

Dự án tiêu biểu tại Nước ngoài

Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley
Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna
Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl
Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ
Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ
Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico
Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ
Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York
Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York
Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech
Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan
Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc
Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý
Bể chống ngập Penang – Malaysia Bể chống ngập Penang – Malaysia Bể chống ngập Penang – Malaysia
Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay
Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ