Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ
Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ) Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ) Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ)
Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ) Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ) Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ)
Bãi rác Phước Hiệp Bãi rác Phước Hiệp Bãi rác Phước Hiệp
Bãi rác Vietstarlema Bãi rác Vietstarlema Bãi rác Vietstarlema
Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM
Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông
Loại bỏ mùi hôi trại gà Vĩnh Long Loại bỏ mùi hôi trại gà Vĩnh Long Loại bỏ mùi hôi trại gà Vĩnh Long
Xử lý ni tơ sau biogas tại trại heo – Đồng Nai Xử lý ni tơ sau biogas tại trại heo – Đồng Nai Xử lý ni tơ sau biogas tại trại heo – Đồng Nai
Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM
Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội
Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ
Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương
Công ty CP thực phẩm Sóc Trăng Công ty CP thực phẩm Sóc Trăng Công ty CP thực phẩm Sóc Trăng
Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM
Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM
Xử lý nước thải Công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp – Tiền Giang Xử lý nước thải Công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp – Tiền Giang Xử lý nước thải Công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp – Tiền Giang
Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM
Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên
Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM
Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai
Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương
Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương