Kiến thức môi trường

Kiến thức môi trường

Kiến thức môi trường

Dùng vi sinh xử lý ao hồ - đáy ao nào nhanh, hiệu quả và an toàn? Dùng vi sinh xử lý ao hồ - đáy ao nào nhanh, hiệu quả và an toàn? BIO – BLUE . Chế phẩm sinh học vi sinh xử lý áo hồ - đáy ao bị ô nhiễm một cách nhanh chóng, hiệu quả cao và an toàn cho nguồn nước và người sử dụng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrat hoá Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrat hoá Độc tính : nồng độ HCH độc hại thấp,Tanin, phenol, benzen, rượu, ete, xianua…
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh học hiếu khí Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh học hiếu khí Quá trình xử lý hiếu khí chịu ảnh hưởng nồng độ bùn hoạt tính, tức là phụ thuộc vào chỉ số bù. Chỉ số bù càng nhỏ thì nồng độ bùn cho vào công trình xử lý càng lớn và ngược lại
Phương pháp sinh học XLNT Phương pháp sinh học XLNT Các tế bào vi khuẩn tăng trưởng sinh sản và phát triển dính vào các hạt chất rắn lơ lửng có trong nước thải và phát triển thành các hạt bông cặn
Công nghệ xử lý nước thải Công nghệ xử lý nước thải Xử lý cơ học (loại bỏ rác, cát, cặn, dầu mỡ ra khỏi nước thải, tách nước ra khỏi bùn)
Giới thiệu về nước thải Giới thiệu về nước thải Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cộng đồng các khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác…...
Giới thiệu về vi khuẩn Giới thiệu về vi khuẩn Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào có kích thước 1-5 μm
Enzymes sản sinh từ vi khuẩn Enzymes sản sinh từ vi khuẩn Enzymes sản sinh từ vi khuẩn
Chế phẩm vi sinh khác với bùn hoạt tính như thế nào? Chế phẩm vi sinh khác với bùn hoạt tính như thế nào? Chế phẩm vi sinh khác với bùn hoạt tính như thế nào?
Cơ chế Giảm bùn của vi khuẩn Cơ chế Giảm bùn của vi khuẩn Vi khuẩn sản sinh ra enzyme ngoại bào để tiêu hóa thức ăn