Môi trường

Môi trường

Môi trường

Biotech Việt Nam hoạt động với sứ mệnh cung cấp chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường, xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh tiên tiến nhất của thế giới. Chúng tôi có tiêu chí hoạt động vì một môi trường bền vững và trong sạch, thể hiện trách nhiệm lớn mà chúng tôi cam kết đối với môi trường quốc gia và cộng đồng.