Sản phẩm Aquaclean

Sản phẩm Aquaclean

Sản phẩm Aquaclean

AQUACLEAN ACF-SA - Giảm bùn trong hệ thống xử lý nước thải AQUACLEAN ACF-SA - Giảm bùn trong hệ thống xử lý nước thải Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải/ xử lý bùn AQUACLEAN ACF-SA "Thành phần 100% chủng VSV tự nhiên"
AQUACLEAN ACF-SC-MARINE - Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF-SC-MARINE - Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF-SC-MARINE - Thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy
AQUACLEAN ACF-SC - Sản phẩm chuyên dùng cho nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF-SC - Sản phẩm chuyên dùng cho nước thải khó phân hủy AquaClean ACF-SC là giải pháp hữu hiệu nhất cho tất cả các loại nước thải có thành phần chất hữu cơ khó phân hủy như cellulose, tinh bột… phát sinh từ các nhà máy sản xuất giấy, bột giấy, chế biến rau quả…
AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Sản phẩm chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Sản phẩm chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR - Sản phẩm chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ
AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí AQUACLEAN AD ACTIVATOR - Sản phẩm vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí
Hướng dẫn bảo quản các sản phẩm AquaClean Hướng dẫn bảo quản các sản phẩm AquaClean Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và bảo quản nơi thoáng mát
Hướng dẫn cách đọc số LOT Hướng dẫn cách đọc số LOT Số LOT được hiểu là ngày sản xuất. Hạn sử dụng sản phẩm sẽ tính từ ngày sản xuất