Sản phẩm S&E Microbiology

Sản phẩm S&E Microbiology

Sản phẩm S&E Microbiology

0971939870043 - BIO K+ 0971939870043 - BIO K+ Giúp cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh và ra nhiều rễ mới. Tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết và sâu, bệnh.
0971939870036 - BIO SUN 0971939870036 - BIO SUN Cung cấp các chất dinh dưỡng, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu phân bón. Tăng cường vi khuẩn Rhizobacteria giúp hạn chế mầm bệnh trong rễ, đất.
0971939870012 - BIO SOIL 0971939870012 - BIO SOIL Cải tạo đất, hạn chế đất bị nén chặt, bí rí, rửa trôi, xói mòn.