Sản phẩm Shakti Biotech

Sản phẩm Shakti Biotech

Sản phẩm Shakti Biotech

8901750190091 - BIO CAWACH 8901750190091 - BIO CAWACH Bio Cawach - chuyên trừ tất cả các loài nhện gây hại nhóm côn trùng chích hút cây trồng
8901750190107 - BIO RAKSHAK 8901750190107 - BIO RAKSHAK Bio Rakshak có thể giết chết sinh vật gây hại một cách trực tiếp
8901750190114 - BIO NEEMAKAR 8901750190114 - BIO NEEMAKAR Bio Neemakar-chứa Neem, Karanj...
8901750190121 - BIO SUPER GUARD 8901750190121 - BIO SUPER GUARD Thuốc diệt nấm Bio Super Guard
8901750190138 - BIO ENSURE 8901750190138 - BIO ENSURE Bio Ensure là một sản phẩm chống nấm sinh học duy nhất
8901750190145 - BIO MAGIC 8901750190145 - BIO MAGIC Bio Magic - cấu trúc tăng cường, hấp thụ, nhũ phân tán, lây lan, kết hợp,...
8901750190152 - BIO TERMINATOR 8901750190152 - BIO TERMINATOR Bio Termination-Một vũ khí sinh học chống mối mọt và những côn trùng khác sống trong đất
8901750190077 - BIO PEARL 8901750190077 - BIO PEARL Bio Pearl - kích thích tăng trưởng, tăng năng suất và chất lượng
8901750190084 - BIO HARI 8901750190084 - BIO HARI Bio Hari - cố định Đạm và hỗ trợ phát triển
8901750190015 - BIO TRICHO 8901750190015 - BIO TRICHO Bio Tricho tác nhân đối kháng ký sinh, chống lại các tác nhân gây bệnh...
8901750190022 - BIO PSEUDO 8901750190022 - BIO PSEUDO Bio Pseudo hỗ trợ phục hồi cây khỏi tác hại của kim loại nặng và thuốc diệt cỏ.
8901750190039 - BIO NEMACON 8901750190039 - BIO NEMACON Bio Nemacon-kiểm soát tuyến trùng
8901750190046 - BIO EARTH 8901750190046 - BIO EARTH Bio Earth nguồn dinh dưỡng giàu humic và những acids hữu cơ...
8901750190053 - BIO NPK 8901750190053 - BIO NPK Bio NPK tạo điều kiện cho cây trồng hấp thu các chất Nitrogen, Phospho và Kali
8901750190060 - BIO PAECIL 8901750190060 - BIO PAECIL Bio Paecil kiểm soát tuyến trùng