Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ ĐÁY AO

AQUA SA

AQUA SA

Xử lý bùn, chất hữu cơ tích tụ đáy, làm sạch môi trường đáy ao; Ổn định môi trường nước, ngăn chặn tảo, mầm...

Thông tin về XỬ LÝ ĐÁY AO

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Mr. Duy (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản