Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

ACF 32

ACF 32

Vi sinh xử lý nước thải giảm nhanh BOD, COD, TSS
ỨNG DỤNG: tất cả nước thải có hàm lượng hữu cơ cao
- Nước thải công nghiệp
- Nước thải đô thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn
- Nước thải sinh hoạt của khu dân cư, chung cư cao tầng
- Nước thải ngành chế biến thủy sản
BIO M1

BIO M1

Vi sinh xử lý nước thải giảm BOD, COD, TSS nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn.
ỨNG DỤNG
- Nước thải sinh hoạt, nhà hàng, khách sạn, cơ quan
- Nước thải trung tâm thương mại, chung cư
- Nước thải khu vui chơi giải trí
ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

Vi sinh giảm nhanh chỉ tiêu Nitơ, Ammonia. . Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa. Giúp nước thải đầu ra đạt chuẩn môi trường.
- Nước thải sản xuất: cao su, thủy sản, bia, thực phẩm…
- Nước thải sinh hoạt đô thị, chung cư, cao ốc văn phòng
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể
ỨNG DỤNG
- Nước thải sản xuất: cao su, thủy sản, bia, thực phẩm…
- Nước thải sinh hoạt đô thị, chung cư, cao ốc văn phòng.
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể
ỨNG DỤNG
- Nước thải sản xuất: cao su, thủy sản, bia, thực phẩm…
- Nước thải sinh hoạt đô thị, chung cư, cao ốc văn phòng.
BIO M1

BIO M1

Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn. Phân hủy BOD, COD trong nước thải
ACF OC

ACF OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,... ỨNG DỤNG:
- Phân hủy xử lý nước thải
- Bãi rác, khu tập kết rác thải
- Trang trại chăn nuôi
- Giảm ruồi muỗi, ấu trùng gây hại
ACF OC

ACF OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,...
ỨNG DỤNG:
- Phân hủy rác thải, phân thải, nước thải
- Hệ thống xử lý nước thải
- Bãi rác, khu tập kết rác thải
- Trang trại chăn nuôi
- Giảm ruồi muỗi, ấu trùng gây hại
BIO  FG

BIO FG

Vi sinh xử lý dầu mỡ, bẫy dầu mỡ. Hóa lỏng dầu mỡ, chất béo khó tan. Giảm tắc nghẽn đường ống,...

Thông tin về Xử lý môi trường

Xử lý nước thải là.....

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Vi sinh nông nghiệp
Vi sinh xử lý nước thải
Vi sinh thủy sản