Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

ACF 32

ACF 32

Vi sinh xử lý giảm nhanh BOD, COD, TSS
- Nước thải công nghiệp
- Nước thải sinh hoạt, khu dân cư, chung cư
- Nước thải trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn
- Nước thải ngành thủy sản
BIO M1

BIO M1

Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn. Phân hủy BOD, COD trong nước thải
ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

Vi sinh xử lý Nitơ cao, ammoni vượt ngưỡng. Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa.
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể
BIO M1

BIO M1

Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn. Phân hủy BOD, COD trong nước thải
ACF OC

ACF OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,... ỨNG DỤNG:
- Phân hủy xử lý nước thải
- Bãi rác, khu tập kết rác thải
- Trang trại chăn nuôi
- Giảm ruồi muỗi, ấu trùng gây hại
ACF OC

ACF OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,...
ỨNG DỤNG:
- Phân hủy rác thải, phân thải, nước thải
- Hệ thống xử lý nước thải
- Bãi rác, khu tập kết rác thải
- Trang trại chăn nuôi
- Giảm ruồi muỗi, ấu trùng gây hại
BIO  FG

BIO FG

Vi sinh xử lý dầu mỡ, bẫy dầu mỡ. Hóa lỏng dầu mỡ, chất béo khó tan. Giảm tắc nghẽn đường ống,...

Thông tin về Xử lý môi trường

Xử lý nước thải là.....

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Ms. Trân (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản