Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

ACF SC MARINE

ACF SC MARINE

Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao. Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân,...

Thông tin về Xử lý môi trường

Xử lý nước thải là.....

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Mr. Duy (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản