Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ MÙI HÔI

AQUACLEAN OC  - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,...

Thông tin về XỬ LÝ MÙI HÔI

091 997 0189
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Ms.Vân (Sales Manager - Môi Trường - Thủy Sản)
Phong
Ms.Kim (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Anna (Technical Sales - Nông Nghiệp hữu cơ)
Mr.Dũy (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Hằng
Ms.Hằng (Sales Admin)