Biotech Việt Nam chuyên cung cấp các chế phẩm vi sinh xử lý Môi trường, Nước thải, Nông nghiệp & Thủy sản chính hãng Mỹ!

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

Giá: Liên hệ
Điểm nổi bật:
Bioclean ACF-NITRO ACTIVATOR (tên mới)
Aquaclean NA (tên cũ)
là vi sinh XỬ LÝ NI TƠ TỔNG CAO, GIẢM AMONIA

- Là sản phẩm nâng cấp của Aquaclean N1 cũ.
- Công thức dạng bột, cải tiến mới nhất 2020.
*** Chuyên dùng xử lý ni tơ, tăng cường & đẩy nhanh quá trình nitrat hóa.

- Tăng cường và đẩy nhanh quá trình Nitrate hóa trong điều kiện hiếu khí.
- Tăng cường và thúc đẩy nhanh quá trình khử Nitrate hóa trong điều kiện thiếu khí.
- Giảm Nitơ tổng đầu ra trong hệ thống xử lý nước thải.

Sản phẩm liên quan

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Vi sinh nông nghiệp
Vi sinh xử lý nước thải
Vi sinh thủy sản