Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NITO

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)

Vi sinh xử lý Nitơ cao, ammoni vượt ngưỡng. Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa.
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể

Thông tin về XỬ LÝ NITO

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Ms. Trân (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản