Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NITO

ACF NITRO ACTIVATOR

ACF NITRO ACTIVATOR

Vi sinh chuyên dụng xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng. Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa
ACF M5

ACF M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể

Thông tin về XỬ LÝ NITO

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Anna (Sales Manager)
Ms. Duyên (Tele Sales)
Ms. Châu (Technical Sales - Nông Nghiệp)
Mr. Dũy (Sales Manager)