Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

Xử lý nước thải công nghiệp

ACF OC

ACF OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,...
ACF AD ACTIVATOR

ACF AD ACTIVATOR

Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí. Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí. Thúc đẩy nhanh quá trình,...
ACF NITRO ACTIVATOR

ACF NITRO ACTIVATOR

Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng. Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa,...
ACF SA

ACF SA

Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
ACF 32

ACF 32

Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, giảm nhanh BOD, COD, TSS
ACF SC MARINE

ACF SC MARINE

Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao. Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân,...

Thông tin về Xử lý nước thải công nghiệp

Nội dung danh mục sản phẩm Aquaclean

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Anna (Sales Manager)
Ms. Duyên (Tele Sales)
Ms. Châu (Technical Sales - Nông Nghiệp)
Mr. Dũy (Sales Manager)