Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

Xử lý nước thải công nghiệp

AQUACLEAN OC

AQUACLEAN OC

Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại. Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương,...
AQUACLEAN AD ACTIVATOR

AQUACLEAN AD ACTIVATOR

Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí. Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí. Thúc đẩy nhanh quá trình,...
AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng. Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa,...
AQUACLEAN ACF - SC

AQUACLEAN ACF - SC

Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy. Xử lý được nước thải có thành phần chất hữu cơ khó phân hủy: cellulose,…
AQUACLEAN ACF - SA

AQUACLEAN ACF - SA

Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
AQUACLEAN ACF - 32

AQUACLEAN ACF - 32

Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị. Xử lý nước thải đa ngành, giảm nhanh BOD, COD, TSS, đạt,...
AQUACLEAN ACF - SC - MARINE

AQUACLEAN ACF - SC - MARINE

Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao. Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân,...

Thông tin về Xử lý nước thải công nghiệp

Nội dung danh mục sản phẩm Aquaclean

091 997 0189
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Ms.Vân (Sales Manager - Môi Trường - Thủy Sản)
Phong
Ms.Kim (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Anna (Technical Sales - Nông Nghiệp hữu cơ)
Mr.Dũy (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Hằng
Ms.Hằng (Sales Admin)