Biotech Việt Nam chuyên cung cấp các chế phẩm vi sinh xử lý Môi trường, Nước thải, Nông nghiệp & Thủy sản chính hãng Mỹ!

ACF AD ACTIVATOR

Giá: Liên hệ
Điểm nổi bật:
- Đạt tiêu chuẩn xả thải
- Tăng cường hiệu quả loại bỏ BOD/COD
- Giảm H2S
- Giảm hình thành bùn
- Hiệu chỉnh mùi hôi
- Thay đổi động sinh khối
- Cải thiện hiệu quả của hệ thống
- Giảm mùi tại nguồn xả thải
- Phân hủy rộng các hợp chất hữu cơ phức tạp bao gồm các vi khuẩn thiếu khí tùy nghi
- Giảm sinh vật hình sợi

Sản phẩm liên quan

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Vi sinh nông nghiệp
Vi sinh xử lý nước thải
Vi sinh thủy sản