Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

ACF AD ACTIVATOR

Giá: Liên hệ
Điểm nổi bật:
- Đạt tiêu chuẩn xả thải
- Tăng cường hiệu quả loại bỏ BOD/COD
- Giảm H2S
- Giảm hình thành bùn
- Hiệu chỉnh mùi hôi
- Thay đổi động sinh khối
- Cải thiện hiệu quả của hệ thống
- Giảm mùi tại nguồn xả thải
- Phân hủy rộng các hợp chất hữu cơ phức tạp bao gồm các vi khuẩn thiếu khí tùy nghi
- Giảm sinh vật hình sợi

Sản phẩm liên quan

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Ms. Trân (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản