Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể
BIO M1

BIO M1

Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn. Phân hủy BOD, COD trong nước thải

Thông tin về XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

091 997 0189
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Ms.Vân (Sales Manager - Môi Trường - Thủy Sản)
Phong
Ms.Kim (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Anna (Technical Sales - Nông Nghiệp hữu cơ)
Mr.Dũy (Technical Sales - Môi Trường - Thủy Sản)
Ms.Hằng
Ms.Hằng (Sales Admin)