Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

ACF M5

ACF M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể

Thông tin về XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Anna (Sales Manager)
Ms. Duyên (Tele Sales)
Ms. Châu (Technical Sales - Nông Nghiệp)
Mr. Dũy (Sales Manager)