Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

ACF 32

ACF 32

Vi sinh xử lý giảm nhanh BOD, COD, TSS
- Nước thải công nghiệp
- Nước thải sinh hoạt, khu dân cư, chung cư
- Nước thải trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn
- Nước thải ngành thủy sản
BIO M1

BIO M1

Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn. Phân hủy BOD, COD trong nước thải
BIO M5

BIO M5

Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng. Dùng trong xử lý Ni tơ tổng cao - Hạ Ammoni xuống thấp nhất có thể

Thông tin về XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Ms. Trân (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản