NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN vi sinh xử lý nước thải BIOCLEAN (vi sinh AQUACLEAN) chính hãng Mỹ!

XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI

AQUA SC

AQUA SC

Gây màu nước ao tôm. Xử lý chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá. Hạn chế hình thành lớp bùn đáy, giữ cân bằng sinh thái ao tôm.
AQUA SC MARINE

AQUA SC MARINE

Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản, ao nuôi tôm nước mặn. Xử lý chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của vật nuôi.

Thông tin về XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI

0914 811 441
BÁO GIÁ - MUA HÀNG
Vi sinh môi trường NPP Miền Bắc
Vi sinh môi trường Khu vực khác
Vi sinh nông nghiệp - thủy sản