Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

AQUA M5

AQUA M5

Vi sinh xử lý khí độc trong ao nuôi trồng thủy sản. Loại bỏ khí độc NH3, NO2, H2S trong ao nuôi...

Thông tin về XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

0914811441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Mr. Duy (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản