Chào mừng đến với Biotech Việt Nam!

XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI

AQUA SC

AQUA SC

Xử lý chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của vật nuôi; Hạn chế hình thành lớp bùn đáy, giữ cân bằng sinh thái...
AQUA SC MARINE

AQUA SC MARINE

Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản - nước mặn. Xử lý chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của vật nuôi...

Thông tin về XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI

0914 811 441
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Chăm sóc khách hàng
Ms. Trân (Sales)
Sales Nông nghiệp
Sales Thủy sản